Jump to content

Novinky ze světa dopravní legislativy


Recommended Posts

Aha, no jo... Zákon o provozu na pozemních komunikacích vs. zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. V tom prvním se řeší např. viditelnost nebo autentičnost RZ, tak jsem myslel, jestli to třeba nějak nesloučili nebo nepřeházeli a nově tam nebude i odstavec o té RZ na přání resp. 3. RZ na nosič kol.

OK, zdá se, že to tedy bude o Nového roku možné... :kol-47:

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Připomínám novelu vyhlášky o dopravních značkách 294/2015 Sb. S platností od 31.12.2015.

 

Krom jiných změn je změna významu u značek:

 

Zákaz vjezdu nákladních automobilů

 

Značka zakazuje vjezd nákladním automobilům, tahačům přívěsu nebo návěsu a speciálním automobilům. Značka neplatí pro obytné automobily.

 

Je-li na dodatkové tabulce nebo na značce pod symbolem nákladního automobilu uvedena hodnota nejvyšší povolené hmotnosti (uvádí se v tunách), platí značka pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující tuto hodnotu. U jízdní soupravy je rozhodný součet nejvyšších povolených hmotností všech vozidel soupravy.

image061.png

 

Tzn. všem i do 3,5t

 

B32

Jiný zákaz

 

Značka stanoví jiný zákaz než ten, který je možno vyjádřit jinou zákazovou značkou uvedenou v této příloze. Zákaz se vyjadřuje vhodným nápisem nebo určeným symbolem uvedeným uvnitř červeného kruhu.

 

Je-li na značce uveden nápis „PRŮJEZD ZAKÁZÁN“, nesmí řidič bez důvodu vjet do takto označeného úseku. Za takový důvod se nepovažuje objíždění dopravně složité situace nebo zkracování trasy.

 

Je-li na značce uveden nápis „CNG“, „LPG“ nebo jiný nápis označující druh pohonu vozidla, je vozidlům s tímto druhem pohonu zakázán vjezd do takto označeného úseku.

 

Je-li na značce uveden nápis „SMOG“, je zakázána jízda (nikoli jen vjezd) pro určená vozidla v území, pro které byla vyhlášena smogová situace podle zvláštního právního předpisu.

 

C15a

Zimní výbava

 

Značka přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N, aby pokračoval v jízdě jen při splnění podmínek stanovených zákonem pro provoz vozidel v zimním období, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky.

 

Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti.

 

A něco k rychlostem:

§ 18

Rychlost jízdy

 

      (1) Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.

 

      (2) Řidič nesmí

 

a) snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit, pokud to nevyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,

 

B) omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích, zejména bezdůvodně pomalou jízdou a pomalým předjížděním.

 

      (3) Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h-1; na dálnici a silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 130 km.h-1 na silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 110 km.h-1 a na dálnici rychlostí nejvýše 130 km.h-1. Řidič jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km.h-1.

 

      (4) V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1, a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, nejvýše 80 km.h-1.

 

      (5) Řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla,2) a jde-li o jízdní soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy.

 

      (6) Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavců 3 a 4 snížit. Jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla bez směrově oddělených jízdních pásů, sníží se nejvyšší dovolená rychlost na nejvýše 90 km.h-1.

 

      (7) Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavce 4 zvýšit, maximálně však o 30 km.h-1.

      (7)  Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavce 4 zvýšit, maximálně však o 30 km.h-1. Na silnici pro motorová vozidla se směrově oddělenými jízdními pásy lze zvýšit i nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavce 3, maximálně však o 20 km.h-1.

 

      (8) Při použití sněhových řetězů na vozidle smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1.

 

      (9) Ustanovení odstavců 3, 4 a 8 neplatí pro řidiče zpravodajských služeb15), Generální inspekce bezpečnostních sborů45) a stanovených útvarů policie, Vojenské policie a celních orgánů, je-li to nezbytně nutné k plnění úkolů stanovených zvláštním právním předpisem,16) je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích. Útvary policie stanoví ministr vnitra. Útvary Vojenské policie stanoví ministr obrany. Útvary celních orgánů stanoví ministr financí.

 

  • Pozitivní 1
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
  • 1 month later...

Zajímavý problém - tuto povinnost ti ovšem ukládá §17, odst.1 zákona č.168/1999 Sb. (Pokud mi tedy neunikla nějaké změna).

 

§ 17

Kontrola pojištění odpovědnosti

(1) Při provozu vozidla na pozemní komunikaci je jeho řidič povinen mít u sebe zelenou kartu nebo doklad o hraničním pojištění a na požádání jej předložit příslušníku Policie České republiky. To neplatí pro řidiče vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti a řidiče cizozemského vozidla, jehož pojištění odpovědnosti je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

A máme další novelu vyhlášky č. 294/2015 Sb.  vyplývající z vyhlášky č. 84/2016 Sb. s platností od 21.3.2016.

 

Zjednodušeně se zavádí nové dopravní značky. Např. IZ 9a "Zóna pro cyklisty"  na které je napsáno "CYKLISTICKÁ ZÓNA" to, aby se to nepletlo......

 

Takže buďte ve střehu, další novely jsou na cestě.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Vesty, které bychom měli mít každý v autě, podle poslední novely vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích neodpovídají platným evropským normám.

Vesta totiž musí mít označení:

- CE (pozor na označení China Export :-D)

- normu ČSN EN ISO 20471:2013

- piktogram dle ISO 7000-2419 - obrázek vesty s číslem třídy oděvu

post-6633-0-59820000-1462860617_thumb.jp

- označení Notifikační osoby a její čtyřmístný kód

 

V normě i ve vyhlášce jsou vyobrazeny jen vzory, jak má vesta vypadat.

post-6633-0-07447200-1462861927_thumb.jppost-6633-0-75307700-1462863433_thumb.jp

Dle §19 vyhlášky č.294/2015 Sb.má být barva fluorescenční žlutá nebo fluorescenční oranžovo-červená.

post-6633-0-12474800-1462861824_thumb.jp

V normě ČSN EN ISO 20471:2013 je česká národní poznámka, která doporučuje kategorie ochranných prostředků. Pro řidiče z povolání, kurýry a poštovní doručovatele postačuje provedení třídy oděvu č.1.

 

http://www.ibesip.cz/data/web/soubory/legislativa/361-od-20-02-2016.pdf §5, odst.l

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=11928 §19, bod 1 a 2 a příloha č.12

ČSN EN ISO 20471:2013. Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky.

Nejlepší je, že se normální člověk k této normě nedostane, pokud si ji tedy nezaplatí ..... (nebo nemá přístup k normám v práci)

Norma je harmonizovaná k Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.
 

Jen jsem nikde nenašel, kdo to bude kontrolovat a sankcionovat a za kolik, když v autě bude stará vesta. PaCh, STK....? A výrobci vest a notifikované osoby si mnou ruce.....

 

Link to comment
Share on other sites

Podle sdělení MDĆR (dnes odpoledne ČRo1) se tato norma vztahuje na nové výrobky, pro vybavení vozidel se nic nemění, nemá retroaktivní účinnost.

 

Edit: mirda646 byl rychlejší, ale ten odkaz mě vrací na tuto stránku.

Edited by oct
Link to comment
Share on other sites

> Paw

Zákon může vykládat pouze soud, ale podle toho, co jsem dnes slyšel, tak ve stávajícím autě by i po dvaceti letech problém neměl být. tedy jestli ta vesta ještě bude držet při sobě. Otázkou je, zda letos zakoupené přibližovadlo již musí být vybaveno certifikovanou vestou podle nové normy.

Link to comment
Share on other sites

Já tedy nevím, ale myslím že se MD ČR trochu zaleklo reakce plebsu.

Laicky:

- mít oděv s vysokou viditelností v určitých k situacích je základní povinností řidiče dle novely zákona o provozu

- v nové prováděcí vyhlášce je přímo uvedena ta nová norma

- z logiky věci tedy vyplývá, že jediná možnost je nová vesta, bez rozdílu jestli je to staré nebo nově vyrobené auto, o tom tam není ani slovo. Je to totiž o ochranné pomůcce řidiče.

- nikde ve vyhláškách není uvedeno, že se může používat i oděv podle staré normy, je tam prostě jen ta nová. Žádné přechodné období nebo výjimky.

Myslím, že se dočkáme nějaké rychlé novely...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...