Přejít na obsah
 • Vytvořit účet
Pawouk

Novinky ze světa dopravní legislativy

  Doporučené příspěvky

  Tak jsem se v tech novelach snazil najit, jak to nakonec bude s tou treti RZ, ale nic jsem neobjevil. Tak nevim...  :kol-32:

  Sdílet tento příspěvek


  Odkaz na příspěvek
  Sdílet na ostatní stránky

  To musíš hledat jinde. Zákon o provozu na pozemních komunikacích přece neupravuje RZ. Podle mě musíš hledat zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích = zákon č. 56/2001 v příslušných novelizacích. Ale kvůli RZ na přání tam byly nějaké odklady některých ustanovení.

  Sdílet tento příspěvek


  Odkaz na příspěvek
  Sdílet na ostatní stránky

  Aha, no jo... Zákon o provozu na pozemních komunikacích vs. zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. V tom prvním se řeší např. viditelnost nebo autentičnost RZ, tak jsem myslel, jestli to třeba nějak nesloučili nebo nepřeházeli a nově tam nebude i odstavec o té RZ na přání resp. 3. RZ na nosič kol.

  OK, zdá se, že to tedy bude o Nového roku možné... :kol-47:

  Sdílet tento příspěvek


  Odkaz na příspěvek
  Sdílet na ostatní stránky

  Připomínám novelu vyhlášky o dopravních značkách 294/2015 Sb. S platností od 31.12.2015.

   

  Krom jiných změn je změna významu u značek:

   

  Zákaz vjezdu nákladních automobilů

   

  Značka zakazuje vjezd nákladním automobilům, tahačům přívěsu nebo návěsu a speciálním automobilům. Značka neplatí pro obytné automobily.

   

  Je-li na dodatkové tabulce nebo na značce pod symbolem nákladního automobilu uvedena hodnota nejvyšší povolené hmotnosti (uvádí se v tunách), platí značka pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující tuto hodnotu. U jízdní soupravy je rozhodný součet nejvyšších povolených hmotností všech vozidel soupravy.

  image061.png

   

  Tzn. všem i do 3,5t

   

  B32

  Jiný zákaz

   

  Značka stanoví jiný zákaz než ten, který je možno vyjádřit jinou zákazovou značkou uvedenou v této příloze. Zákaz se vyjadřuje vhodným nápisem nebo určeným symbolem uvedeným uvnitř červeného kruhu.

   

  Je-li na značce uveden nápis „PRŮJEZD ZAKÁZÁN“, nesmí řidič bez důvodu vjet do takto označeného úseku. Za takový důvod se nepovažuje objíždění dopravně složité situace nebo zkracování trasy.

   

  Je-li na značce uveden nápis „CNG“, „LPG“ nebo jiný nápis označující druh pohonu vozidla, je vozidlům s tímto druhem pohonu zakázán vjezd do takto označeného úseku.

   

  Je-li na značce uveden nápis „SMOG“, je zakázána jízda (nikoli jen vjezd) pro určená vozidla v území, pro které byla vyhlášena smogová situace podle zvláštního právního předpisu.

   

  C15a

  Zimní výbava

   

  Značka přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N, aby pokračoval v jízdě jen při splnění podmínek stanovených zákonem pro provoz vozidel v zimním období, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky.

   

  Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti.

   

  A něco k rychlostem:

  § 18

  Rychlost jízdy

   

        (1) Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.

   

        (2) Řidič nesmí

   

  a) snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit, pokud to nevyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,

   

  B) omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích, zejména bezdůvodně pomalou jízdou a pomalým předjížděním.

   

        (3) Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h-1; na dálnici a silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 130 km.h-1 na silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 110 km.h-1 a na dálnici rychlostí nejvýše 130 km.h-1. Řidič jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km.h-1.

   

        (4) V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1, a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, nejvýše 80 km.h-1.

   

        (5) Řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla,2) a jde-li o jízdní soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy.

   

        (6) Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavců 3 a 4 snížit. Jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla bez směrově oddělených jízdních pásů, sníží se nejvyšší dovolená rychlost na nejvýše 90 km.h-1.

   

        (7) Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavce 4 zvýšit, maximálně však o 30 km.h-1.

        (7)  Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavce 4 zvýšit, maximálně však o 30 km.h-1. Na silnici pro motorová vozidla se směrově oddělenými jízdními pásy lze zvýšit i nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavce 3, maximálně však o 20 km.h-1.

   

        (8) Při použití sněhových řetězů na vozidle smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1.

   

        (9) Ustanovení odstavců 3, 4 a 8 neplatí pro řidiče zpravodajských služeb15), Generální inspekce bezpečnostních sborů45) a stanovených útvarů policie, Vojenské policie a celních orgánů, je-li to nezbytně nutné k plnění úkolů stanovených zvláštním právním předpisem,16) je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích. Útvary policie stanoví ministr vnitra. Útvary Vojenské policie stanoví ministr obrany. Útvary celních orgánů stanoví ministr financí.

   

  • Pozitivní 1

  Sdílet tento příspěvek


  Odkaz na příspěvek
  Sdílet na ostatní stránky

  Poslední novela zákona 361/2000 sb. o provozu na pozemních komunikacích, vyplývající ze zákona č. 48/2016 Sb začíná platit 20.2.2016.

  Odkaz s vyznačením změn:

   

  www.schroter.cz/predpisy/zak361-2000.htm

   

   

  • Pozitivní 1

  Sdílet tento příspěvek


  Odkaz na příspěvek
  Sdílet na ostatní stránky

  Chápu dobře že už u sebe nemusím mít zelenou kartu? Tato položka je tam škrtnuta.

  Sdílet tento příspěvek


  Odkaz na příspěvek
  Sdílet na ostatní stránky

  Zajímavý problém - tuto povinnost ti ovšem ukládá §17, odst.1 zákona č.168/1999 Sb. (Pokud mi tedy neunikla nějaké změna).

   

  § 17

  Kontrola pojištění odpovědnosti

  (1) Při provozu vozidla na pozemní komunikaci je jeho řidič povinen mít u sebe zelenou kartu nebo doklad o hraničním pojištění a na požádání jej předložit příslušníku Policie České republiky. To neplatí pro řidiče vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti a řidiče cizozemského vozidla, jehož pojištění odpovědnosti je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu.

  Sdílet tento příspěvek


  Odkaz na příspěvek
  Sdílet na ostatní stránky

  Super díky. Takže krom PČR nemá nikdo nárok.

  Sdílet tento příspěvek


  Odkaz na příspěvek
  Sdílet na ostatní stránky

  Spíš bych upozornil na změnu v § 125c odst.1 písm. f bod 5 a následné sankce.

  Sdílet tento příspěvek


  Odkaz na příspěvek
  Sdílet na ostatní stránky

  Změny týkající se dopravních značek, které plynou z novely vyhlášky č.294 ze dne 27. října 2015 (viz odkaz v prvním příspěvku).

  Některé důležité změny jsou popsány ZDE.

  Sdílet tento příspěvek


  Odkaz na příspěvek
  Sdílet na ostatní stránky

  A máme další novelu vyhlášky č. 294/2015 Sb.  vyplývající z vyhlášky č. 84/2016 Sb. s platností od 21.3.2016.

   

  Zjednodušeně se zavádí nové dopravní značky. Např. IZ 9a "Zóna pro cyklisty"  na které je napsáno "CYKLISTICKÁ ZÓNA" to, aby se to nepletlo......

   

  Takže buďte ve střehu, další novely jsou na cestě.

  Sdílet tento příspěvek


  Odkaz na příspěvek
  Sdílet na ostatní stránky

  dnes mi to říkal kolega v práci, jestli o tom vím ... čumím na něj jako puk ... jako ať už se jde celá EU vycpat fuck

  Sdílet tento příspěvek


  Odkaz na příspěvek
  Sdílet na ostatní stránky

  Vesty, které bychom měli mít každý v autě, podle poslední novely vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích neodpovídají platným evropským normám.

  Vesta totiž musí mít označení:

  - CE (pozor na označení China Export :-D)

  - normu ČSN EN ISO 20471:2013

  - piktogram dle ISO 7000-2419 - obrázek vesty s číslem třídy oděvu

  post-6633-0-59820000-1462860617_thumb.jp

  - označení Notifikační osoby a její čtyřmístný kód

   

  V normě i ve vyhlášce jsou vyobrazeny jen vzory, jak má vesta vypadat.

  post-6633-0-07447200-1462861927_thumb.jppost-6633-0-75307700-1462863433_thumb.jp

  Dle §19 vyhlášky č.294/2015 Sb.má být barva fluorescenční žlutá nebo fluorescenční oranžovo-červená.

  post-6633-0-12474800-1462861824_thumb.jp

  V normě ČSN EN ISO 20471:2013 je česká národní poznámka, která doporučuje kategorie ochranných prostředků. Pro řidiče z povolání, kurýry a poštovní doručovatele postačuje provedení třídy oděvu č.1.

   

  http://www.ibesip.cz/data/web/soubory/legislativa/361-od-20-02-2016.pdf §5, odst.l

  http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=11928 §19, bod 1 a 2 a příloha č.12

  ČSN EN ISO 20471:2013. Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky.

  Nejlepší je, že se normální člověk k této normě nedostane, pokud si ji tedy nezaplatí ..... (nebo nemá přístup k normám v práci)

  Norma je harmonizovaná k Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.
   

  Jen jsem nikde nenašel, kdo to bude kontrolovat a sankcionovat a za kolik, když v autě bude stará vesta. PaCh, STK....? A výrobci vest a notifikované osoby si mnou ruce.....

   

  Sdílet tento příspěvek


  Odkaz na příspěvek
  Sdílet na ostatní stránky

  Podle sdělení MDĆR (dnes odpoledne ČRo1) se tato norma vztahuje na nové výrobky, pro vybavení vozidel se nic nemění, nemá retroaktivní účinnost.

   

  Edit: mirda646 byl rychlejší, ale ten odkaz mě vrací na tuto stránku.

  Editováno na oct

  Sdílet tento příspěvek


  Odkaz na příspěvek
  Sdílet na ostatní stránky

  Takže co? Když mi ta vesta v autě vydrží 20 let, tak to bude OK? Pokud tedy nebude zase nějaká změna... Byl jsem koncem dubna na STK a nikdo nic o vestě neříkal - prošlo to bez závad i se starou vestou.

  Sdílet tento příspěvek


  Odkaz na příspěvek
  Sdílet na ostatní stránky

  že by se ještě našli rozumní jedinci v tomto státě?

  Sdílet tento příspěvek


  Odkaz na příspěvek
  Sdílet na ostatní stránky

  > Paw

  Zákon může vykládat pouze soud, ale podle toho, co jsem dnes slyšel, tak ve stávajícím autě by i po dvaceti letech problém neměl být. tedy jestli ta vesta ještě bude držet při sobě. Otázkou je, zda letos zakoupené přibližovadlo již musí být vybaveno certifikovanou vestou podle nové normy.

  Sdílet tento příspěvek


  Odkaz na příspěvek
  Sdílet na ostatní stránky

  Já tedy nevím, ale myslím že se MD ČR trochu zaleklo reakce plebsu.

  Laicky:

  - mít oděv s vysokou viditelností v určitých k situacích je základní povinností řidiče dle novely zákona o provozu

  - v nové prováděcí vyhlášce je přímo uvedena ta nová norma

  - z logiky věci tedy vyplývá, že jediná možnost je nová vesta, bez rozdílu jestli je to staré nebo nově vyrobené auto, o tom tam není ani slovo. Je to totiž o ochranné pomůcce řidiče.

  - nikde ve vyhláškách není uvedeno, že se může používat i oděv podle staré normy, je tam prostě jen ta nová. Žádné přechodné období nebo výjimky.

  Myslím, že se dočkáme nějaké rychlé novely...

  Sdílet tento příspěvek


  Odkaz na příspěvek
  Sdílet na ostatní stránky

  Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.

  Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat

  Vytvořit účet

  Vytvořte si nový účet. Je to snadné!

  Vytvořit nový účet

  Přihlásit se

  Máte již účet? Zde se přihlašte.

  Přihlásit se

  ×