OEM Svetelný senzor v palubnej doske   Zoznam materiálu: - 6V0 907 451 A - fotosenzor v palubnej doske. POZOR ! dôležité je označenie A na konci. Pokiaľ je v aute automatická klíma, pravdepodobne už bude aj senzor, ale bez písmena A. - 1K0 972 704 C - konektor pre fotosenzor - 5E0 941 431 N - prepínač svetiel s funkciou AUTO - 000 979 009 E - 6ks - piny do konektora, BCM jednotky, prepínača svetiel - vodiče 4 m       Potrebné náradie: - textilná izolačná páska - sťahovacie pásky - krimpovacie kliešte/kombinačky - úzky plochý skrutkovač / hrubšia ihla - torx 20 - notebook a diagnostika   Schémy zapojenia:       Pohľad na svetelný senzor a konektor: Senzor nie je nutné rozoberať, ide len o názornú ukážku. Káble som si prichystal vopred, senzor sa predáva zvyčajne bez nich.            Postup: Rozobrať polovicu interiéru ...     Možno to až také komplikované nebude. Ako stále, píšem ako som postupoval ja. Kedže sa potrebujeme dostať k svetelnému senzoru alebo k jeho krytu, nevyhol som sa demontáži okrasnej lišty, rádia, stredných výduchov kúrenia, prepínača svetiel (ten sa musí vymeniť tak či tak), BCM jednotky a budíkov (prístrojová doska). Okrasná lišta je nacvaknutá - odporúčam začať na strane vodiča, konkrétnejšie na pravej strane kde končia budíky. Vložiť plastové páčidlo, alebo jednoducho potiahnúť rukov. Následne povyťahovať po celej jej šírke smerom k spolujazdcovej strane. Odložíme si ju bokom, aby sa predišlo jej zničeniu. Na rádio sú nutné vyťahovacie prípravky, pliešky. Tie zasunieme do vyznačených otvorov a celé rádio vyberieme von. Odpojenie konektorov už necham na uvážení. Teoreticky tieto dva kroky je možné vynechať, ak si trúfnete vybrať priamo výduchy kúrenia a podarí sa vám prestrčiť potrebné dva vodiče od svetelného senzora k BCM jednotke. Výduchy kúrenia držia na myslím 4 či 5 plieškoch, prii vyberaní si pomôžeme oboma rukami - jednu do otvoru po rádiu, druhú z vonkajšej strany. Tou spodnou rukou vytlačíme výduchy von. Chce to trošku cviku, ale dá sa to hneď na prvýkrát. Pre demontáž budíkov skloňte volant do spodnej polohy a smerom k sebe. Odistite krytiu lištu dekoru potiahnutím k sebe, držať ju bude koženka. Tá môže ostať na svojom mieste. Pod budíkmi vyskrutlujeme dve torx skrutky, postačí skrutkovač od rezervy, torx č.20. Budíky vytiahneme nad volant a zatiaľ neriešime. Prepínač svetiel prepneme do polohy 0 (slovom nula), zatlačíme dnu a zároveň otočíme v smere ručičky hodiniek, čím sa uvoľnia západky a prepínač vytiahneme von, odpojíme konektor. BCM jednotka je nacvaknutá v svojom držiaku pod volantom, presnejšie za poistkami. Lepšie je najprv odpojiť všetky 3 konektory a až potom ju vyberať. A aby som nezabudol, na vybratie krytu namiesto svetelného senzora, alebo pre jeho kontrolu využite plastové páčidlá, je uchytený iba dvoma pružnými sponami.        Tým rozoberanie zatiaľ končí, začína elektronická časť. Celkovo je potrebné natiahnúť tri vodiče - dva idú medzi senzor a BCM jednotku, jeden medzi prepínač svetiel a BCM jednotku.   Osadenie pinov: - svetelný senzor - pin 1 - smer BCM - T73a/13 - svetelný senzor - pin 4 - smer BCM - T73c/56 - prepínač svetiel - pin 2 - smer BCM - T73a/43   Vodiče som zapájal najprv do svetelného senzora, piny zakrimpujeme na vodiče a vložíme na správnu pozíciu do konektora, konektor zapojíme do senzora. Vodiče som ako zvyčajne omotal textilnou izolačnou páskou pre ochranu na dĺžke asi 120 cm, vodiče sú dlhšie asi o 20 cm smerom k BCM. Prestrčíme ich otvorom pre senzor a senzor osadíme na svoje miesto. Pre správne vedenie vodičov poslúžia otvory po výduchoch, rádiu, budíkoch. Vodiče natiahneme smerom k BCM jednotke priestorom za budíkmi a prichytíme o pôvodné káblové zväzky.         Od prepínača svetiel je nutné natiahnúť jeden ďalší vodič priamo do BCM. Pin si nakrimpujeme na asi meter dlhý vodič, na konektore úzkym skrutkovačom alebo ihlou odistíme poistný plast a pin osadíme na správne miesto. Opäť prichytíme  na vhodné miesto k pôvodnej kabeláži smerom k BCM jednotke a osadíme na správnu pozíciu.     Tým by bolo doplnenie potrebných prepojov dokončené. Zloženie všetkých potrebných prístrojov na svoje miesto je otázkou pár minút, poradie nie je dôležité (prepínač svetiel, budíky, rádio, okrasná lišta, ...).       Ako predposledný bod je nutné nakódovanie senzora, aby auto o ňom vôbec vedelo. Zároveň je možné nastaviť si coming/leaving home.   Kódovanie: - Modul 09 – Central Electronics - Coding – Long coding calculator     - Byte 6 - Bit 0-1 zmeniť na 01 Light Sensor installed [PR-8K3+8N4]     - Byte 7 - Bit 0-1 zmeniť na 03 Coming/Leaving-Home Type: Seat/Skoda/Volkswagen     - Byte 7 - Bit 5 zaškrtnúť Light Switch with Assistance Driving Light (ADL) installed [PR-8K3] - Adaptations 10     Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus zmeniť na automatic     Comfort illumination-Leaving-Home Verbausstatus zmeniť na Enabled     Comfort illumination-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung zmeniť na active     Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung zmeniť na 72.0     Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Forward-Messung zmeniť na 100.0     Comfort illumination-lho_aktiviert zmeniť na active     Comfort illumination-Coming Home Leuchten zmeniť na Fog light/Low Beam podľa požiadaviek     Comfort illumination-Coming-home Einschaltereignis zmeniť na Driver door/Ignition (volí sa možnosť, odkedy má počítať nastavený čas coming home)   Pri zvolení stretávacích svetiel: (5)-Leuchte6ABL LB44-Light_Function_B_6 zmeniť na Coming Home Leaving Home (5)-Leuchte7ABL RB5-Light_Function_B_7 zmeniť na Coming Home Leaving Home   Pri zvolení hmloviek: Leuchte12NL LB40-Light_Function_C_12 zmeniť na Coming Home Leaving Home Leuchte13NL RB3-Light_Function_C_13 zmeniť na Coming Home Leaving Home   Záverečný krok? Počkať si na zotmenie a otestovať funkčnosť automatického zapínania svetiel aj Coming/Leaving Home funkcie.   Video coming/leaving home:       V prípade problémov alebo nejasností ma neváhajte kontaktovať. Prípadne sa zastavte a namontujem .   Odkaz na článok: http://wirer.sk/easy_light/    
    • Upvote
    4