nakoniec číslo BCM jednotky som nezohnal, tak sme to riskli 😎   predstavujem snáď prvú predfacelift Fabiu 3 s FLA kamerou...bohužiaľ, tentokrát to nie je moja ani brrrrm-ova   FLA - Front Light Assist - asistent diaľkových svetiel   FLA je celkom zaujímavý a nápomocný asistent. V skratke ide o automatické prepínanie medzi diaľkovými a stretávacími svetlami. Kedysi výsada drahších modelov značky, dnes dostupné už aj pri facelift verzii Fabia III. FLA pre túto triedu
    • Upvote
    • Like
    10