Jump to content

Skoda octavia 2017 entering to the safe mode / Škoda Octavia 2017 přechází do nouzového režimu


Recommended Posts

Hello everyone,

I'm from Serbia and until now I did not manage to find solution for my Skoda Octavia also not in official skoda service.

CAR: Skoda Octavia 1.6 85KW DSG 2017. production year.

 

So the thing that happing to me is following:
In the colder days everything is working fine, but when the weather is warmer and when I'm driving uphill, firstly everything is okay but after 500m-1000m the skoda is entered into safe mode without any indication on the instruments and also on the diagnostics tool. No errors or anything. I have changed intercooler and the situation is the same.

Some of my friends also have the same issue but still today we did not manage to resolve it. My friend turned to EGR and DPF and also cleaned whole coolant system but the same thing happening.

 

If you need more info you can send me email to the dejanristanovic@hotmail.com. Also, if you need specific parameter from VCDS, I can send a screenshot. 
I would really helpful if someone help me or if someone had similar issue and resolved it.

 

AI translated to CZ language:

 

Zdravím všechny,

jsem ze Srbska a až do teď se mi nepodařilo najít řešení pro můj vůz Škoda Octavia, a to ani v oficiálním servisu Škoda.

AUTO: Škoda Octavia 1.6 85KW DSG, rok výroby 2017.

Co se mi děje, je následující: V chladnějších dnech vše funguje bez problémů, ale když je tepleji a jedu do kopce, nejprve je vše v pořádku, ale po 500-1000 metrech se Škoda přepne do nouzového režimu bez jakéhokoli upozornění na přístrojové desce nebo v diagnostickém nástroji. Žádné chyby ani nic podobného. Vyměnil jsem intercooler, ale situace je stejná.

Někteří z mých přátel mají stejný problém, ale dodnes jsme ho nedokázali vyřešit. Můj přítel se zaměřil na EGR a DPF a také vyčistil celý chladicí systém, ale děje se mu to samé.

Pokud potřebujete více informací, můžete mi napsat na email dejanristanovic@hotmail.com. Pokud potřebujete konkrétní parametry z VCDS, mohu poslat screenshot. Bylo by opravdu užitečné, kdyby mi někdo pomohl nebo pokud někdo měl podobný problém a vyřešil ho.

Děkuji.

Link to comment
Share on other sites

Hello,

 

not really sure what could be causing this, but did you try to check all the rubber hoses on the intake?

If there is even a small crack somewhere it could be causing similar problem which you are describing.

In the warm weather the rubber is more flexible and combined with higher pressure under load, it would explain this behaviour.

But then again, this would most likely cause error like: intake pressure regulation - not reached. 🤔

 

 

Ahoj,

 

nejsem si úplně jistý, čím by to mohlo být, ale zkoušel jsi kontrolovat všechny gumové hadice sání?

Pokud je tam někde jen i malá prasklinka, může to způsobovat podobný problém, co popisuješ.

V teplém počasí je guma pružnější a v kombinaci s vyšším tlakem při zátěži by to vysvětlovalo tohle chování.

Ale zase na druhou stranu by se pravděpodobně objevila chyba jako: regulace plnícího tlaku - nedosaženo. 🤔

Link to comment
Share on other sites

You're welcome. 🙂 Anyway it's just a guessing on my part, so fingers crossed it will be nothing expensive and complicated to repair.

 

Není za co. 🙂 Stejně je to z mé strany jen hádání, takže držím palce, ať to není nic drahého a komplikovaného na opravu.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Posted (edited)

Hello again everyone. I have checked rubber hoses on the intake and there is no cracking. Also, I had some test drive and logged some data into csv file. In some places you can see that coolant temerature is going to the 100. Also, if you need some other parameters, I can log it. You can use vaglogs.com to see it better. 

Also, there is the higher boost pressure 2.573 mbar. Is it too high maybe?

LOG-01-IDE00025_&7.CSV

Edited by dejanrs
Link to comment
Share on other sites

With this error it seems that one of the EGT sensors is not working properly.

This could cause failed DPF regeneration cycles and it eventually getting clogged up.

The error message suggest that it is the one behind DPF unit. But I don't know, how accessible it is.

I'm not sure if this can also cause the other symptoms but it should be definitely repaired.

It's for sure a much cheaper solution than DPF exchange if not done as soon as possible.

I would try this and if it doesn't solve the problem, continue with troubleshooting.

 

S touhle chybou se zdá, že jeden z EGT senzorů nefunguje správně.

To by mohlo mít za následek selhání cyklů regenerace DPF a jeho případné ucpání.

Chybová zpráva naznačuje, že je to ten za DPF. Nevím ale, jaký je k němu přístup.

Nejsem si jistý, jestli to může způsobit i ty další příznaky, ale rozhodně by se to mělo opravit.

Je to určitě mnohem levnější řešení než výměna DPF, pokud se to neudělá co nejdřív.

Vyzkoušel bych tohle a pokud to problém nevyřeší, pokračoval v jeho hledání.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...