Jump to content

TEST OLEJA akcia SHELL


mode
 Share

Recommended Posts

Tak dnes som si bol otestovať olej na pumpe SHELL...

Výsledok uprostred zeleného poľa ! (...a čierny ako uhoľ)

Parametre: motor HT výmena oleja pred 6mesiacmi, nájazd 9000tiskm (2500 dialnice,4000 okresky,2500 mesto) v kontexte o "vyčerpanosti" olejov do HTP v článku na CIMBU.cz.

Značku oleja prezradím iba na mail aby som nerobil reklamu.

Aké máte vy skúsenosti?

Už ste to niekto absolvoval?

Link to comment
Share on other sites

Tak dnes som si bol otestovať olej na pumpe SHELL...

Výsledok uprostred zeleného poľa ! (...a čierny ako uhoľ)

Parametre: motor HT výmena oleja pred 6mesiacmi, nájazd 9000tiskm (2500 dialnice,4000 okresky,2500 mesto) v kontexte o "vyčerpanosti" olejov do HTP v článku na CIMBU.cz.

Značku oleja prezradím iba na mail aby som nerobil reklamu.

Aké máte vy skúsenosti?

Už ste to niekto absolvoval?

uz sa to tu rozoberalo ak najdem link tak ho pripojim ....

Link to comment
Share on other sites

OVI (oil vitality indicator)

Technického zařízení OVI - základní informace

Co mi tento přístroj změří?

Porovnává změnu dielektrické konstanty (F/m) neboli relativní permititvity ve srovnání s novým olejem. Výsledkem je tedy bezrozměrné číslo.

Jako relativní permitivita (dříve dielektrická konstanta) se označuje podíl permitivity daného materiálu a permitivity vakua, tedy

Relativní permitivita je látková konstanta, která vyjadřuje, kolikrát se elektrická síla zmenší v případě, že tělesas elektrickým nábojem jsou místo ve vakuu umístěna v látkovém prostředí

,

kde D je elektrická indukce a E intenzita elektrického pole .

OVI vs. laboratoř

Jedním ze zažitých mýtů je vliv barvy oleje na jeho funkčnost. Ne každý zákazník ví, že ztmavnutí oleje po relativně krátké vzdálenosti je běžným jevem a neznamená, že olej špatně plní svou funkci nebo dokonce nedošlo v servisu k jeho výměně. Ten dokáže určit, v jakém stavu je olej, případně prokázat zda k výměně došlo či nikoliv. Lze z jeh výsledku posoudit stav celého agregátu. Zvýšený obsah křemíku může ukázat na problém s filtrací vzduchu, průnik paliva do oleje je doprovázeno okamžitě poklesem bodu vzplanutí a v oleji se objevují otěrové kovy vlivem snížení viskozity atd. Laboratorní rozbor oleje je však samozřejmě nákladnou záležitostí. Rádi bychom proto nabídli kompromisní řešení nacházející se mezi těmito dvěma extrémy, tedy buď posuzování stavu oleje pouze podle jeho vzhledu či barvy a na druhé straně nákladný laboratorní rozbor. Proto je tu zařízení OVI.

Co zařízení měří

Jakou informaci o oleji zařízení tedy podává? Předně, přístroj nezjišťuje druh oleje, viskozitní třídu oleje nebo dokonce jeho výrobce. Při měření získává zákazník informaci pouze o míře opotřebení oleje. Tato míra je indikována bezrozměrnou hodnotou vztaženou k novému oleji jímž je třeba před prvním měřením přístroj zkalibrovat. Tento olej neobsahuje saze, není kontaminoán palivem ani vodou, neobsahuje produkty oxidace, jimiž jsou kyselé složky, které pak mají za následek tvorbu kalů, laků a pryskiřic. Naproti tomu silně opotřebený olej je tyto vlastnosti vykazuje. Měřící přístroj je schopen výskyt těchto složek zachytit a podat přibližnou informaci o opotřebení oleje. Kalibrace se provádí částečně syntetickým olejem. Jistě všechny napadá otázka, jaký vliv má na naměřenou hodnotu typ oleje použitého při kalibraci. Skutečnost je taková, že nový olej neobsahuje produkty oxidace saze palivo či vodu a to bez ohledu na typ základového oleje, tedy ať je minerální, částečně syntetický nebo plně syntetický. Tyto produkty degrardace se ovšem tvoří nepoměrně pomaleji v plně syntetickém oleji a jeho životnost je pak u olejů typu longlife možno nastavit na delší dobu používání. Malý rozdíl při použití rozdílného kalibračního oleje vzniknou, ale nejedná se o takový rozdíl, který by významě ovlivnil chybu měření. Naopak bychom dostali informaci velmi nepřesnou, pokud bychom použili olej silně degradovaný.

Interpretace výsledků

Jaká je interpretace výsledků? Prvotně je třeba uvést skutečnost, že jakýkoliv olej je lepší, než žádný olej. Tedy pokud je zjištěna velmi nízká hladina oleje, měla by se tato informace k zákazníkovi okamžitě dostat, protože především taková situace by mohla mít fatální následky.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že drtivá většina zákazníků čerpacích stanic Shell má olej v dobrém nebo uspokojivém stavu. To je, jak pevně doufáme, způsobeno disciplinovaností motoristů a dodržováním servisních intervalů. Pevně nastavené výměnné intervaly u vozidel, které nemají flexibilní výměnný interval hlídaný palubním počítačem samozřejmě nedokáží vůbec rozlišit styl jízdy motoristy. Proto může být i opotřebení v totžných automobilech po shodné době používání v rozdílném stavu.

Co když bude výsledek testu extrémě špatný po krátké době od výměněny oleje? Zařízení samozřejmě nedokáže identifikovat druh problému jako laboratorní rozbor, ovšem dokáže na potenciální problém upozornit. Zákazník samozřejmě není nucen reagovat výměnou oleje v motoru. Je povinen řídit se pouze předpisem výrobce motoru. Stejně tak v opačném případě, pokud bude přístroj indikovat uspokojivý stav oleje krátce před výměnou maziva. Pak je to informace pro zákazníka, že i relativné nedlouho před výměnou oleje je jeho motor velmi dobře chráněn. Ovšem prodlužování výměnného intervalu je riziko, které na sebe může zákazník vzít se všemi jeho důsledky. Přičemž podotýkám, že prodloužení výměnného intervalu není možné ani na základě podrobného laboratorního rozboru. Je zde jasně daný předpis výrobce automobilu a ten je povinnen motorista dodržet.

Link to comment
Share on other sites

1. pristroj sa musi kalibrovat (pri kalibracii by sa mal pouzit presne taky novo rozbaleny olej aky mate v aute aby to malo zmysel a neporovnavali sa jablka s hruskami)

2. pristroj meria permitivitu nic menej, nic viacej..

Návrh metódy merania oleja

Táto navrhovaná metóda merania urèitej vlastnosti

prevadzkového oleja slúzi ako doplòujúci zdroj o

zmenách v systéme strojového zaradenia.

Idea merania oleja je zalozena na princípe zmeny

kvality jednej aktivnej casti kondenzátora, ktorú

dokázeme velmi presne zmerat a na základe toho

môzme vypoèítat permitivitu, ktorá je vlastnostou

oleja.

Permitivita meraného oleja hovorí o zmene kvality oleja, ktorá je spôsobená roztrhaním molekul oleja a zmenu jeho aditív,

taktiez dokladuje zvýsenie neèistôt rozpustnýchv oleji, hovori tiez o prirastku necistot, prirastku mikro a makro castic, ktoré zapricinuju zmenu vlastnosti oleja.

Inymi slovami povedane meranie (permitivity) pomocou tohto zariadenia nam poda len doplnujuce technicke informacie o stave motoroveho oleja

Link to comment
Share on other sites

Poucku špinavý olej = čistý motor ovládam. tému som zaviedol kôli článku na CIMBU.cz o olejoch v HTP - ktorý ma vystrašil ("používam kvalitný značkový olej"-ktorý údajne v tomto motore ešte rýchlejšie degraduje )

Viem že meranie nemá úplnú vypovedaciu schopnosť, ale keby bol výsledok opačný tak pánovi CIMBU zatlieskam a pripojím sa ku kritikom "značkových" olejov. Teraz skôr čakám na skúsenosti iných HTP-čkarov.

Link to comment
Share on other sites

Poucku špinavý olej = čistý motor ovládam. tému som zaviedol kôli článku na CIMBU.cz o olejoch v HTP - ktorý ma vystrašil ("používam kvalitný značkový olej"-ktorý údajne v tomto motore ešte rýchlejšie degraduje )

Viem že meranie nemá úplnú vypovedaciu schopnosť, ale keby bol výsledok opačný tak pánovi CIMBU zatlieskam a pripojím sa ku kritikom "značkových" olejov. Teraz skôr čakám na skúsenosti iných HTP-čkarov.

teda ja som si ten clanok na Cimbu precital, ale nikde tam nevidim slovo "značkový" olej. :help:

Link to comment
Share on other sites

Poucku špinavý olej = čistý motor ovládam. tému som zaviedol kôli článku na CIMBU.cz o olejoch v HTP - ktorý ma vystrašil ("používam kvalitný značkový olej"-ktorý údajne v tomto motore ešte rýchlejšie degraduje )

Viem že meranie nemá úplnú vypovedaciu schopnosť, ale keby bol výsledok opačný tak pánovi CIMBU zatlieskam a pripojím sa ku kritikom "značkových" olejov. Teraz skôr čakám na skúsenosti iných HTP-čkarov.

ja stale neviem co chces ... sorry

skus to napisat znova, co Ta vsytrasilo?

Link to comment
Share on other sites

Poucku špinavý olej = čistý motor ovládam. tému som zaviedol kôli článku na CIMBU.cz o olejoch v HTP - ktorý ma vystrašil ("používam kvalitný značkový olej"-ktorý údajne v tomto motore ešte rýchlejšie degraduje )

Viem že meranie nemá úplnú vypovedaciu schopnosť, ale keby bol výsledok opačný tak pánovi CIMBU zatlieskam a pripojím sa ku kritikom "značkových" olejov. Teraz skôr čakám na skúsenosti iných HTP-čkarov.

ja stale neviem co chces ... sorry

skus to napisat znova, co Ta vsytrasilo?

vkladám citáciu a zvýrazním čo ma vystrašilo:

Včasná výměna oleje je důležitá:

Naše poznatky z provozu motorů 1,2 l HTP v České republice jsou následující: na bezporuchový chod tohoto motoru má zásadní vliv kvalita motorového oleje. Ta vzhledem k příměsím síry v našich palivech rapidně klesá, dle našich zkušeností je olej v benzinovém motoru po ujetých 7 500 km prakticky bez přísad a paradoxně čím kvalitnější olej použijete, tím rychlejší bude jeho degradace.

Specifikem motoru 1,2 l HTP je vysoká teplota oleje, daná nevhodným umístěním katalyzátoru před hlavní olejový kanál v bloku motoru (páni konstruktéři zapomněli při využívání metody konečných prvků používat zdravý selský rozum). Pokud olej v motoru necháte déle jak 10 000 km (ano zásadně se to rozchází s doporučením výrobce na servisní prohlídky),dochází k zakarbonování pístních kroužků, ale hlavně zdvihátek ventilů v hlavě. Ty se nevracejí dostatečně rychle a dostávají se do kontaktu s písty motoru – výsledkem je minimálně poškozená hlava motoru. Dalším konstrukčním nedostatkem je technické řešení napínáku rozvodového řetízku – z důvodu snížení nákladů na výrobu motoru není použit systém rohatka – západka, který by i při motoru v klidu udržoval dostatečné napnutí rozvodového řetězu a napínák je tlačen tlakem motorového oleje jen při běhu motoru. Vlivem provozu dochází k degradaci motorového oleje a tím také k výraznému zvětšování jeho viskozity. Při startu motoru pak nemusí být napínák schopen dostatečně rychle napnout rozvodový řetěz, ten se rozkmitá a na rozvodovém kole přeskočí. Po prodloužení vodících lišt rozvodového řetězu dochází k tomuto jevu méně často.

V obou případech je prevencí včasná výměna oleje, nejlépe přesně na polovině servisního intervalu doporučeného výrobcem, tedy na 7 500 km, nebo alespoň na 10 000 km.

Edited by mode
Link to comment
Share on other sites

Myslienky typu "paradoxně čím kvalitnější olej použijete, tím rychlejší bude jeho degradace" beriem s rezervou a nadhladom. Pokial niesu relevantne udaje ktore by dokazali ich tvrdenia (ak by existovali, tak uz davno by s nimi operovali) tak je to len prudicstvi (tak nejako sa to pise po cesky) v danom kontexte.

Polopravdy ohladne vysokej teploty oleja, hmm ako zaregovat na omyl zato velmi presny ktory nieje ani pravda ani velmi nepresna, tazko. Motorovy olej v automobile ma vysoku teplotu, to je fakt a co tym chceli povedat? zjavne navodit atmosferu ze ten olej ma prilis vysoku teoplotu (musim sa pousmiat).

Vysoku teplotu, co je to vysoka teplota? -273,14°C ? 0°C? 37,5°C? 78°C? 100°C 900°C? 2500°C? (kazdy nech si predstavi skratka vysoku) nemaju len HTP ale vsetky motrorizacie vsetkych vyrobcov. Faktom je ze olej u HTP za beznych podmienok ma asi o 5°C vyssiu teplotu nez u beznych motorizacii, avsak takychto motorizacii ktore maju podobnu teplotu a dokonca aj vyssiu je na mraky.

Dalej mi nieje jasne co je to metoda konecnych prvkov ?

Zakarbonovaniu piestnych kruzkov a zdvihatiek ventilov je jav ktory je bezny hlavne pre starsie motorizacie (doby S120L) a je dany kvalitou oleja.

Takze pani si protirecia, ked pisu ze kvalitnejsi olej (otazka znie co je to kvalitnejsi olej ze? kazdy si pod tym predstavuje nieco ineho)... a co je primarna pricina zakarbonovania? no predsa uhlikove sazde ktore vznikaju pri spalovani a niesu rozpustane danym olejom (oleje ktore splnaju predpisane specifikacie vhodne pre vsetky typy benzinovych motorizacii do Fabie I maju natolko detergencne aditiva ze rozpustia vsetok karbon ktory moze vznikat, takze rec o zakarbonovanych piestnych kruzkoch ktrore su specifikom HTP nemoze byt ani reci)

Dalej sa pise nieco ze prinajmensom dochadza ku kontaktu zdvihatiek ventilov a piestu motora a prinajmensom sa poskodi hlava motora.

No neviem ako to pani myslia, ale to ze to nema technicky zmysel ich netrapi (zdvihatka a piest sa predsa stretnut nemozu) ale to nieje podstatne, podstatne je ze to znie velmi presvedcivo a rychle prejst na druhu temu a zacat ju slovami o zarucene dalsej konstrukcnej vade a to ...

Na koniec by som sa vratil este k ich paradoxu a to: "čím kvalitnější olej použijete, tím rychlejší bude jeho degradace"

Suhlasim, cim je ten olej kvalitnejsi tym viacej plni nielen svoju primarnu funkciu (mazanie) ale aj sekundarnu funkciu ktora vyplyva z aditiv a teda motor cisti,

takze cim pouzijete kvalitnejsi olej tak tym lepsie ochranite motor a jeho degradacia bude rychlejsia ako u menej kvalitneho oleja (vzdy je nieco za nieco).

Teda olej bude degradovat rychlejsie a vy budete mat motor cisty ako za mlada, kdezto pri pouziti menejkvalitneho oleja nebude dochadzat k jeho rychlej degradacii, ale takisto nebude dochadzat k sekundarnemu ucinku ale iba k mazaciemu ucinku.

Este malickost ten onen spominany kvalitnejsi olej bude po najzde 20tkm este stale v lepsej kondicii ako ten menejkvalitny olej pri 10tkm

Co si vyberiete? ... paradox

Dalej sa mi nechce reagovat na clanok plny polopravd, vymyslov a ...

Rigorozne recenzovat takto koncentrovane manipulacne napisane vety by zabralo spustu casu a vysvetleni podlozenych faktami,

takze nechavam na citatela a jeho technicke znalosti, pripadne sedliacky rozum

Link to comment
Share on other sites

Myslienky typu "paradoxně čím kvalitnější olej použijete, tím rychlejší bude jeho degradace" beriem s rezervou a nadhladom. Pokial niesu relevantne udaje ktore by dokazali ich tvrdenia (ak by existovali, tak uz davno by s nimi operovali) tak je to len prudicstvi (tak nejako sa to pise po cesky) v danom kontexte.

Polopravdy ohladne vysokej teploty oleja, hmm ako zaregovat na omyl zato velmi presny ktory nieje ani pravda ani velmi nepresna, tazko. Motorovy olej v automobile ma vysoku teplotu, to je fakt a co tym chceli povedat? zjavne navodit atmosferu ze ten olej ma prilis vysoku teoplotu (musim sa pousmiat).

Vysoku teplotu, co je to vysoka teplota? -273,14°C ? 0°C? 37,5°C? 78°C? 100°C 900°C? 2500°C? (kazdy nech si predstavi skratka vysoku) nemaju len HTP ale vsetky motrorizacie vsetkych vyrobcov. Faktom je ze olej u HTP za beznych podmienok ma asi o 5°C vyssiu teplotu nez u beznych motorizacii, avsak takychto motorizacii ktore maju podobnu teplotu a dokonca aj vyssiu je na mraky.

Dalej mi nieje jasne co je to metoda konecnych prvkov ?

Zakarbonovaniu piestnych kruzkov a zdvihatiek ventilov je jav ktory je bezny hlavne pre starsie motorizacie (doby S120L) a je dany kvalitou oleja.

Takze pani si protirecia, ked pisu ze kvalitnejsi olej (otazka znie co je to kvalitnejsi olej ze? kazdy si pod tym predstavuje nieco ineho)... a co je primarna pricina zakarbonovania? no predsa uhlikove sazde ktore vznikaju pri spalovani a niesu rozpustane danym olejom (oleje ktore splnaju predpisane specifikacie vhodne pre vsetky typy benzinovych motorizacii do Fabie I maju natolko detergencne aditiva ze rozpustia vsetok karbon ktory moze vznikat, takze rec o zakarbonovanych piestnych kruzkoch ktrore su specifikom HTP nemoze byt ani reci)

Dalej sa pise nieco ze prinajmensom dochadza ku kontaktu zdvihatiek ventilov a piestu motora a prinajmensom sa poskodi hlava motora.

No neviem ako to pani myslia, ale to ze to nema technicky zmysel ich netrapi (zdvihatka a piest sa predsa stretnut nemozu) ale to nieje podstatne, podstatne je ze to znie velmi presvedcivo a rychle prejst na druhu temu a zacat ju slovami o zarucene dalsej konstrukcnej vade a to ...

Na koniec by som sa vratil este k ich paradoxu a to: "čím kvalitnější olej použijete, tím rychlejší bude jeho degradace"

Suhlasim, cim je ten olej kvalitnejsi tym viacej plni nielen svoju primarnu funkciu (mazanie) ale aj sekundarnu funkciu ktora vyplyva z aditiv a teda motor cisti,

takze cim pouzijete kvalitnejsi olej tak tym lepsie ochranite motor a jeho degradacia bude rychlejsia ako u menej kvalitneho oleja (vzdy je nieco za nieco).

Teda olej bude degradovat rychlejsie a vy budete mat motor cisty ako za mlada, kdezto pri pouziti menejkvalitneho oleja nebude dochadzat k jeho rychlej degradacii, ale takisto nebude dochadzat k sekundarnemu ucinku ale iba k mazaciemu ucinku.

Este malickost ten onen spominany kvalitnejsi olej bude po najzde 20tkm este stale v lepsej kondicii ako ten menejkvalitny olej pri 10tkm

Co si vyberiete? ... paradox

Dalej sa mi nechce reagovat na clanok plny polopravd, vymyslov a ...

Rigorozne recenzovat takto koncentrovane manipulacne napisane vety by zabralo spustu casu a vysvetleni podlozenych faktami,

takze nechavam na citatela a jeho technicke znalosti, pripadne sedliacky rozum

No vidíš , pýtal si sa o čo vlastne chcem?

No práve o takýto príspevok aký si napísal (bez irónie)

Písal som že článok ma vystrašil - samozrejme som to myslel obrazne. Som konštruktér (dokonca elektro) a motory sú moj koníček...

prajem pekný deň.

(našiel so "hlinenú" tému a diskutujme...)

Link to comment
Share on other sites

v pohode ... -_-B)

Ten článek je opravduplný protichůdných myšlenek a polopravd. Já mám ve své Fabce HTP proměnlivý servisní interval, PP mě poslal na servisku dvakrát...vždycky po cca 28.500 km....teď mám najeto cca 64.000 km a motor je naprosto v pohodě, jak tlaky ve válcích, tak těsnost ventilů. Zase tak vážne bych ten CIMBUblábol nebral.

Link to comment
Share on other sites

v pohode ... -_-B)

No já nevím,ale u mojeho HTP 12V se mi nezdá olej nějak moc teplý po ujetí cca 40Km může mít kolem 40stupňů...na měrce oleje u brachového P206 je to o něčem jiném po 5minutách chodu naprázdno je olej teplý-cca 40stupňů..měřeno tedka kdy je venku 5stupňů.....

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

mam takovej dotaz nejlepe kdo si nechaval merit olej

nechal jsem si ho tedka zmerit a kdyz ten pristroj kalibroval tak tam "letela cerna stupnice kolem dokola" pak tam dal olej z motoru a ta cerna stupnice nic a rekl mi ze olej je naprosto v poradku ze je jeste v zelenem

po kratkem rozhovoru ze ma olej najeto skoro 10 tis. pry muzu najet jeste 5 tis. a pak si to nechat znovu zmerit

je normalni ze na olej z motoru merak nic nedelal nebo se posouva to barevne spektrum (semafor) ?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...