Jump to content

PŘEHLED POUŽÍVANÝCH ZKRATEK


Recommended Posts

Ujal jsem se jednoho navrhu a to udelat databazi online pouzivanych zkratek na forech a chatovych mistnostech. Cokoli postradate a znate, nevahejte mi napsat SZ, doplnim to! Snad Vam to pomuze, respektive tem, kteri neznaji zkratky a prevazne neznaji vyznam anglickeho slova! ;)

Velkymi pismeny je zkratka, nasleduje anglicky vyraz zkratky a nakonec cesky vyznam zkratky!

Razeno dle ABECEDY!

Pro rypaky - OI = Octavia 1, OII = Octavia 2, S nebo Sup = Superb, FI = Fabia 1, FII = Fabia 2, R nebo Room = Roomster, Fav = Favorit, Fel = Felicia... :D

2B||!2B To be or not to be být či nebýt

2D To Delete smazat

2G4U Too Good For You pro tebe až příliš dobré

2L8 Too Late (příliš) pozdě

2U To you tobě

4U For You pro tebe

4E Forever navždy

4YEO For Your Eyes Only soukromé, tajné

4FUN For Fun pro zábavu, jen tak

A

AAK Asleep At Keyboard usnul na klávesnici

AAMOF As A Matter Of Fact ve skutečnosti

ADOLF Already Dead On Laughing Floor Již mrtev smějící se na podlaze

AFAIC As Far As I'm Concerned co se týká mne

AFAICS As Far As I Can See pokud vím, pokud mohu posoudit

AFAICT As Far As I Can Tell pokud mohu říci

AFAIK As Far As I Know pokud vím

AFAIR As Far As I Remember pokud si vzpomínám

AFK Away From Keyboard nejsem tu (doslova „pryč od klávesnice“)

AIJ Am I Jesus??? jsem snad Ježíš? (sarkasticky: jak to mám vědět?)

AIS As I Said jak jsem již řekl

AKA Also Known As taky známý jako

ASAP As Soon As Possible co možná nejdříve

ATM At the moment právě nyní

AWGTHTGTTA Are We Going To Have To Go Through This Again? musíme se o tom bavit ještě jednou?

AYBABTU

All Your Base Are Belong to Us prohrál jsi (jedná se o velmi špatný překlad věty „dobyli jsme všechny tvé základny“ z japonštiny do angličtiny, něco jako „Všechny vaše základna jsou patřit nám“)

AYOR At Your Own Risk na vlastní nebezpečí!

B

B2T Back To Topic zpátky k věci

BB4E Bye Bye Forever sbohem navždy

BBL Be Back Later vrátím se později

BBS Be Back Soon brzy se vrátím

BDU Brain Dead User uživatel bez mozku

BFA Bloody Fucking Admin zatracený administrátor

BFN Bye For Now zatim ahoj

BFU

Bloody/Big Fucking User Běžný Franta Uživatel

BION Believe It Or Not věř tomu nebo ne

BOGOF buy one, get one free kup si jeden a druhý dostaneš zdarma

BOT Back On Topic abych se vrátil k věci

BRB Be Right Back buď hned zpátky

BSOD

Blue Screen of Death modrá obrazovka smrti (známá uživatelům operačního systému Windows)

BTA But Then Again na druhé straně

BTW By The Way mimochodem

C

CMIIW Correct Me If I'm Wrong oprav mne, pokud se mýlím

CNR Could Not Resist nedokázal jsem odolat

CU See You nashle, ahoj, uvidíme se

CUL8R See You later uvidíme se později

CU2 See You, Too taky nashle ...

CUS See You Soon uvidíme se brzo

CYA See Ya uvidíme se

CZ Ceska zeme :D nebo take centralni zamykani

D

DTRT Do The Right Thing udělej to, co je správné

DND Do Not Disturb nerušte

DMSS dle mého skromného soudu

DMNC demence

DMNT dement

DO dalkové ovládaní (díky rolbař)

E

EOD End Of Discussion konec diskuse

EOM End of Message konec zprávy

EOT End of Topic konec tématu

EE ne ne

F

F2F Face-to-Face tváří v tvář

FACK Full Acknowledge plný souhlas

FAQ Frequently Asked Questions často kladené otázky

FC Fabia club

FE For Example například

FF For Fun pro zábavu

FF Firefox webový prohlížeč Firefox

FIFO first in first out kdo dřív přijde, ten dřív mele (kdo pozdě chodí, sám sobě škodí)

FPS First-person Shooter střílečka z pohledu první osoby

FPS Frames Per Second snímků za sekundu

FUTTL Falling Under The Table Laughing padám smíchy pod stůl

FOD fuck Off And Die jdi do prdele a chcípni

FOAD fuck Off And Die jdi do prdele a chcípni

FOAF Friend Of A Friend přítel přítele (ve smyslu: nezaručená zpráva, jen z doslechu)

FOF fuck Off jdi do prdele

FRTFM First Read The Fucking/Fine Manual nejdřív si přečti si ten zasraný / skvělý návod

FU fuck You (nadávka)

FUD Fear, Uncertainity, Doubt strach, nejistota, pochyby

FUAYF fuck You And Your Family (nadávka)

FYE For Your Entertainment pro tvou/vaši zábavu

FYI For Your Information pro tvou/vaši informaci

FYEO For Your Eyes Only tajné

G

G8 (GR8) Great super

GFYM Go fuck your mother (nadávka)

GL Good Luck mnoho štěstí

GJ Good Job dobrá práce

GG Good Game dobrá hra

GN8 Good Night dobrou noc

GNITE Good Night dobrou noc

GOK God Only Knows to ví jen bůh

G2G (I've) got to go! / Gotta go! musím pryč

GIYF Google is your friend Google je tvým přítelem

GW Good Work dobrá práce

GUI Graphical User Interface grafické rozhraní, klikací ovládání

H

HF Have Fun užij si/pobav se

HM Hand Made ručně dělané

HSIK How Should I Know a jak to mám vědět?

HL hele

HTH Hope This Helps doufám, že to pomůže

I

I H8 U I hate you nenávidím tě

IAE In Any Event za všech okolností

IANAL I Am Not A Lawyer nejsem právník

ICQ I Seek You Hledám tě

IC I See.. rozumím, aha

IC intercooler chladič ztlačeného vzduchu - diky rolbař

IDGAF I Don't Give A fuck je mi to u prdele

IDGI I Don't Get It tomu nerozumím

IDK I Don't Know nevím, neznám

IE Internet Explorer

IIANM If I Am Not Mistaken pokud se nepletu

IIRC If I Recall/Remember Correctly pokud si správně vzpomínám

IITYWYBAD If I Tell You, Will You Buy Another Drink když ti to řeknu, koupíš mi něco k pití?

IMAO In My Arrogant Opinion podle mého arogantního názoru

IMCO In My Considered Opinion podle mého dobře zváženého názoru

IMHO In My Humble Opinion podle mého skromného názoru

IMNSHO In My Not So Humble Opinion podle mého ne tak skromného názoru

IMO In My Opinion podle mého názoru

IOU I owe you dlužím ti

IOW In Other Words jinými slovy

J

J4F Just For Fun jen tak pro srandu

JFTR Just For The Record do protokolu, aby se nezapomnělo

JFYI Just For Your Information jen pro tvou/vaši informaci

JJ jo jo / jo, jasně

JJPT jo jo, přesně tak

K

K ok dobře

ki ok dobře

kk okok dobře

kkt kokote

KC Keep cool zachovej klid

KISS

Keep it simple, stupid udělej to jednoduché, hlupáku

KUA kurva

KEK Původem z World of Warcraft - když člen Hordy napíše lol, hráčovi Aliance se objeví kek. V podstatě tedy to samé jako lol.

L

LILO last-in, last-out kdo pozdě chodí, sám sobě škodí

LMAO Laughing My Ass Off poseru se smíchem

lol Laughing Out Loud/Lot Of Laughing hlasitě se směju/hodně se směju

LF Looking For Hledám ...

LF Lonely Face Smutný smajlík - :(

L8R Later Později

M

M2 Me too já taky

M8 mate kamaráde

MMCH mimochodem

MMNT / MMT moment

MOM / MOMPL / MMNT Moment please okamžik prosím

MB Mail Back odepiš

MR Modelový rok ( nekdy MJ - model jahre) - doplnil rolbař

MSIE Microsoft Internet Explorer Microsoft Internet Explorer

MT miluji tě

MTR mám tě rád(a)

MTM moc tě miluji

MTMR mám tě moc rád(a)

MYOB Mind your own business hleď si svého

MS.com microsoft.com oficiální web microsoftu

N

N1 Nice one hezké, to se povedlo

N1 Number one Jsi/je nejlepší (osoba)

N8 Night dobrou noc

NAK Not Acknowledged nesouhlasím

NAN

Not a number číslo nesdělím, nemám číslo

NC No comment bez komentáře

NJ (N) no jo (no)

NN nene

NOOB Noobie začátečník, nováček, nezkušený hráč

NP No Problem bez problému

NPKC na pokec (vizte též Kompost.cz)

NPTKY no Problem to kill you bez problému tě dostanu

NRN No Reply Necessary odpověď není nutná

NT Nice Try dobrý pokus

NVM Nevermind to nevadí

NZ není zač

NVM nevím

O

O5 opět

O-O Over and Out přepínám a končím

OFC Of Course samozřejmě

OC Of Course samozřejmě

OC Octavia club

OHDH Old Habits Die Hard starých zvyků se jeden nezbaví

OIC Oh I see aha

OKI dobře (OK)

OMG Oh my God proboha!

OMFG Oh my Fucking God proboha! (sprostá verze)

OOK OOK přepis OK používaný fanoušky Zeměplochy, narážka na Knihovníkovo Ook

OT Off Topic nepatří k věci

OTOH On The Other Hand na druhé straně

P

PDG Pretty damn quick zatraceně rychle

PEBKAC Problem Exists Between Keyboard And Chair problém se nachází mezi klávesnicí a židlí

PLS Please prosím

PM Private massage soukroma zprava

PMFJI Pardon Me For Jumping In promiň, že se vměšuji

PSM prosím

PSP polib si prdel

PTZ protože

Q

Q/A Questions and Answers otázky a odpovědi

R

R Right rozumím

RC Roomster Club (diky Blanky)

RJ řídící jednotka (díky rolbař)

ROFL, ROTFL Rolling On (The) Floor Laughing válím se po podlaze smíchy

ROTFLOL Rolling On The Floor Laughing Out Loud válím se po podlaze hlasitým smíchem

RS.com Rapidshare.com upload server Rapidshare.com

RTFA Read The Fucking Article přečti si ten zasraný článek

RTFM Read The Fucking/Fine Manual přečti si ten zasraný / skvělý návod

RTFG Read The Fucking/Fine Google přečti si zasraný / skvělý google

RTFS Read The Fucking Source přečti si zasraný zdrojový kód

S

SAF See attached file viz přílohu

SBI So Be It Budiž

SITD Still in the dark stále nejasné

SRY Sorry Omlouvám se

STFM Search the Fucking Manual hledej v tom zasraném návodu

STFU Shut the fuck up zavři už tu hubu

STFG Search the Fucking Google hledej na zasraném Google

STFW Search The Fucking Web hledej na zasraném webu

SWEIN So What Else Is New? Tak co je ještě nového?

SZ Soukroma zprava

T

TANJ There Ain't No Justice není spravedlnosti

TBD To Be Done je nutno ještě udělat

TGBADQ Try Google Before Asking Dumb Questions Zkuste google namísto ptaní se na hloupé otázky

TGIF Thank god it's Friday Díky Bohu, že je už pátek

TBH To Be Honest abych byl upřímný

THX1E6 Thanks a million tisíckrát dík (doslova milionkrát, také thx106)

TIA Thanks In Advance děkuji předem

TIMTOWTDI There is more than one way to do it. to je možno udělat mnoha způsoby

TINA There Is No Alternative k tomu není žádné alternativy

TINAR This Is Not A Recommendation toto není žádné doporučení

TJN To jo no

TLA Three Letter Acronym třípísmenná zkratka

TLF Moment, telefonuji

TRDMC Tears Running Down My Cheeks slzy mi tečou po tváři

TTFN Ta-ta for now zatím pa-pa

TTJ tak to jo

TTT this time tomorrow zítra touhle dobou

TTYL Talk To You Later Pokecáme později

TWE ty vole

TY Thank you díky

THX Thank you (Thanks) Díky

U

U2 You too ty/tobě taky

UGBADQ Use Google Before Asking Dumb Questions použij Google namísto ptaní se na hloupé otázky

UTFSE Use The Fucking Search Engine použij ten zasraný vyhledávač

UTFG Use The Fucking/fuck Google použij ten zasraný/do prdele Google

UFGF Use (The) Fucking Google First nejdřív doprdele použij Google

UFO / UFLO Unidentified Ferrari-looking Object neidentifikovatelný jako Ferrari-vypadající objekt

URW You Are Welcome rádo se stalo

V

VOE vole

VSVZ Všechny smazat, všechny zablokovat

W

W8 Wait počkej

WB Welcome Back vítej zpět

WBASAP Write back as soon as possible odpověz co nejrychleji

WD Well Done výborně

WTG Way To Go Takhle se to má dělat! (ocenění něčího výkonu)

WTH What The Hell Co to sakra?!

WTF What The fuck Co to doprdele?!

WTFDIM What The fuck Does It Mean? Co to doprdele znamená?!

WTS… Want to sell… chci prodat…

WTB… Want to buy... chci koupit…

WTT… Want to trade... chci vyměnit…

WTZ Wo tým žádná! (= O tom žádná!, vizte též Kompost.cz)

WYSIWYG What you see is what you get co vidíš, to dostaneš

WWJD What would Jesus do? Co by udělal Ježíš? Jak by se v této situaci zachoval?

Y

YABA / YAFA Yet Another Bloody / Fucking Acronym zase další pitomá / zkurvená zkratka

YHBT You have been Trolled někdo si z tebe utahuje!

YHL You Have Lost prohrál jsi

YMMD You Made My Day zachránil jsi mi tento den

YOM you owe me dlužíš mi

Z

Z5 Zpět

ZPP Zatim pa pa

Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...