Jump to content

Scala kódování


ferda25

Recommended Posts

Marto díky diky!!!

 

Bohužel tady vše jinak.

Přidávám zkrácený mapink kanálů jednotky 6D (odstranil jsem věci s přívěsem...)

Ani nevím zda to vůbec hledat v 6D.

 

Nemůže to být něco z tohoto v 6D:?

IDE03435-Oblast příjmu nahoře, 10
IDE10707-IDE03435-Kryt zavazadlového prostoru: oblast zachycení-Oblast příjmu nahoře, 0
IDE09512-Deaktivace zadní kapoty,aktivní

 

A pak ještě 09 co by s tím mohlo souviset:

ENG141653-ENG261746-ZV Heck-Rear_lock_control_min_aktiv,aktivní ,5
ENG141653-MAS10551-ZV Heck-Řízení zadního zámku,Kontaktní řízení ,5
ENG141645-ENG142011-HW_Verbau-trunk_lid_conrol_unit,osazeny ,8
 

 

Citovat

Jednotka 6D - zadní víko

 

IDE00001-IDE03415-Výrobní režim-Tónový generátor,neaktivní ,3
IDE00001-IDE10408-Výrobní režim-Výška otevření v režimu výroby,neaktivní ,3
IDE00001-MAS10733-Výrobní režim-Buzení přemáčknutím zadní kapoty,neaktivní ,3
IDE00001-MAS10734-Výrobní režim-Buzení zadní kapoty se sníženou rychlostí,neaktivní ,3
IDE00001-MAS10735-Výrobní režim-Kalibrační běh,neaktivní ,3
IDE00001-MAS10736-Výrobní režim-Kontrola tlačítka zadní kapoty,neaktivní ,3
IDE00001-MAS10738-Výrobní režim-Otevření a zavření zadní kapoty,neaktivní ,3
IDE00820-Aktivace a deaktivace všech vývojových odezev,neaktivní ,1
IDE02158-Programování stopu otevírání,1676 ,2
IDE02332-Deaktivace výrobního režimu,0 ,3
IDE03435-Oblast příjmu nahoře,10 ,2
IDE03776-Ofset maximálních programovatelných stopů otevírání,15 ,2
IDE07160-MAS01155-Odpojení řídicí jednotky: doba odpojení-Řídicí jednotka,0 min,2
IDE07160-MAS05583-Odpojení řídicí jednotky: doba odpojení-Datová sběrnice,4 min,2
IDE09510-IDE02111-Reverzační dráha zadní kapoty-Reverzační dráha při otevírání,8 ,4
IDE09510-IDE02113-Reverzační dráha zadní kapoty-Reverzační dráha při zavírání,2 ,4
IDE09511-Minimální výška otevření zadní kapoty,600 ,2
IDE09512-Deaktivace zadní kapoty,aktivní ,1
IDE09520-Ofset výšky otevření po základním nastavení,0 ,2
IDE10408-Výška otevření v režimu výroby,60 %,2
IDE10695-Deaktivace krytu zavazadlového prostoru,neaktivní ,1
IDE10703-Kryt zavazadlového prostoru: tolerance blokového čítače,0 ,2
IDE10704-Kryt zavazadlového prostoru: maximální počet blokových jízd,0 ,2
IDE10705-Kryt zavazadlového prostoru: počet předblokových jízd,0 ,2
IDE10706-MAS01875-Kryt zavazad. prostoru: reverzační dráha po rozpoznání překážky-Otevřít,0 ,4
IDE10706-MAS01876-Kryt zavazad. prostoru: reverzační dráha po rozpoznání překážky-Zavřít,0 ,4
IDE10707-IDE03434-Kryt zavazadlového prostoru: oblast zachycení-Oblast příjmu dole,0 ,4
IDE10707-IDE03435-Kryt zavazadlového prostoru: oblast zachycení-Oblast příjmu nahoře,0 ,4
IDE10708-Kryt zavazadlového prostoru: tolerance nastavovací dráhy,0 ,2
IDE10709-Kryt zavazadlového prostoru: omezení síly v oblasti blokování,neaktivní ,1
ENG131232-MAS01911-Ausstattungen aktivieren-Tónový generátor,neaktivní ,2
ENG131232-MAS01947-Ausstattungen aktivieren-Lišta 1,neaktivní ,2
ENG131232-MAS01948-Ausstattungen aktivieren-Lišta 2,neaktivní ,2
ENG131232-MAS01949-Ausstattungen aktivieren-Lišta 3,neaktivní ,2
ENG131232-MAS01950-Ausstattungen aktivieren-Lišta 4,neaktivní ,2
ENG131232-MAS04266-Ausstattungen aktivieren-Snímač teploty 1,aktivní ,2
ENG131232-MAS04267-Ausstattungen aktivieren-Snímač teploty 2,aktivní ,2
ENG131232-MAS08212-Ausstattungen aktivieren-Motor 2,aktivní ,2
ENG131232-MAS09001-Ausstattungen aktivieren-Motor uzavíracího servomechanizmu,aktivní ,2
ENG131232-MAS11624-Ausstattungen aktivieren-Motor 2: senzory,aktivní ,2

 

 

Edited by keras
Link to comment
Share on other sites

Ne, že to "vypadá", ale má to opravdu všechno jinak.

Hodně věcí je v jiných jednotkách, hodně věcí má jiný název. 

No jasně 😀 Pošlu anglicky. 

Něco je cz, něco angl., něco něm. 
V angl. verzi je ale taky angl. + něm. No paskvil😀

 

------------------------------------------

 

Tady něco dalšího pro Vás. 
Pulsovaní tl. start je zde nyní přesunuto do jednotky 05 (dříve to bylo v B7)
Vypadá to hezky👍

 

Start stop heartbeat light function:
Jednotka 05 
Sec. acces  20103
Adaptace


DeveloperCoding:Search lights-ZAT_illumination_conncept_mybeat_clamp58xt - aktivní 

 

ZAT_ilumination_modus_mybeat_clamp58xt - aktivní. 

 

Edited by keras
Link to comment
Share on other sites

Tady 6D anglicky

Citovat

IDE00001-IDE03415-Production mode-Tone sensor,not active ,3
IDE00001-IDE10408-Production mode-Opening height in production mode,not active ,3
IDE00001-MAS10733-Production mode-Activation due to excessive pressure on rear lid,not active ,3
IDE00001-MAS10734-Production mode-Activation of rear lid with reduced speed,not active ,3
IDE00001-MAS10735-Production mode-Calibration,not active ,3
IDE00001-MAS10736-Production mode-Checking the rear lid button,not active ,3
IDE00001-MAS10738-Production mode-Opening and closing rear lid,not active ,3
IDE00820-Activating and deactivating all development messages,not active ,1
IDE02158-Program opening stop,1676 ,2
IDE02332-Deactivate production mode,0 ,3
IDE03435-Detection area upper,10 ,2
IDE03776-Offset for maximum programmable opening stop,15 ,2
IDE07160-MAS01155-Control module switch-off: switch-off time-Control module,0 min,2
IDE07160-MAS05583-Control module switch-off: switch-off time-Data bus,4 min,2
IDE09510-IDE02111-Tailgate reverse path-Reverse path when opening,8 ,4
IDE09510-IDE02113-Tailgate reverse path-Reverse path when closing,2 ,4
IDE09511-Minimum opening height of tailgate,600 ,2
IDE09512-Deactivation of tailgate,active ,1
IDE09514-MAS01871-Deactivation of tailgate while in trailer operation-Rear lid lock button in luggage compartment,active ,2
IDE09514-MAS06265-Deactivation of tailgate while in trailer operation-Release button in rear lid handle,active ,2
IDE09514-MAS09010-Deactivation of tailgate while in trailer operation-Sensor for rear lid opening,active ,2
IDE09514-MAS09042-Deactivation of tailgate while in trailer operation-Using button to close lock. mechanism in tailgate handle,active ,2
IDE09514-MAS09043-Deactivation of tailgate while in trailer operation-Remote ctrl: opening with button for tailgate unlock. mechan.,not active ,2
IDE09514-MAS09044-Deactivation of tailgate while in trailer operation-Remote ctrl: closing with button for tailgate unlock. mechan.,not active ,2
IDE09514-MAS09045-Deactivation of tailgate while in trailer operation-Using sensor to open tailgate,not active ,2
IDE09514-MAS09046-Deactivation of tailgate while in trailer operation-Using sensor to close tailgate,not active ,2
IDE09514-MAS09063-Deactivation of tailgate while in trailer operation-Opening with button for remote unlocking of tailgate,not active ,2
IDE09514-MAS09064-Deactivation of tailgate while in trailer operation-Closing with remote unl.button of tailgate when using a trailer,not active ,2
IDE09514-MAS11625-Deactivation of tailgate while in trailer operation-Button for opening rear lid in luggage compartment,active ,2
IDE09514-MAS13754-Deactivation of tailgate while in trailer operation-Opening with button 2 for remote unlocking of rear lid,not active ,2
IDE09514-MAS13755-Deactivation of tailgate while in trailer operation-Closing with remote unlock.butt.2 of rear lid when using trail.,not active ,2
IDE09520-Offset for opening height after basic setting,0 ,2
IDE10408-Opening height in production mode,60 %,2
IDE10695-Dectivation of the luggage compartment cover,not active ,1
IDE10703-Luggage compartment cover: tolerance of the block counter,0 ,2
IDE10704-Luggage compartment cover: maximum no. of block drives,0 ,2
IDE10705-Luggage compartment cover: number bloom drives,0 ,2
IDE10706-MAS01875-Luggage compartment cover: reverse path after obstacle recogn.-Open,0 ,4
IDE10706-MAS01876-Luggage compartment cover: reverse path after obstacle recogn.-Close,0 ,4
IDE10707-IDE03434-Luggage compartment cover: detection area-Detection area lower,0 ,4
IDE10707-IDE03435-Luggage compartment cover: detection area-Detection area upper,0 ,4
IDE10708-Luggage compartment cover: adjust. track tolerance,0 ,2
IDE10709-Luggage compartment cover: excess limitation in exclusion area,not active ,1
ENG131232-MAS01911-Ausstattungen aktivieren-Tone sensor,not active ,2
ENG131232-MAS01947-Ausstattungen aktivieren-Clamping strip 1,not active ,2
ENG131232-MAS01948-Ausstattungen aktivieren-Clamping strip 2,not active ,2
ENG131232-MAS01949-Ausstattungen aktivieren-Clamping strip 3,not active ,2
ENG131232-MAS01950-Ausstattungen aktivieren-Clamping strip 4,not active ,2
ENG131232-MAS04266-Ausstattungen aktivieren-Temperature sensor 1,active ,2
ENG131232-MAS04267-Ausstattungen aktivieren-Temperature sensor 2,active ,2
ENG131232-MAS08212-Ausstattungen aktivieren-Motor 2,active ,2
ENG131232-MAS09001-Ausstattungen aktivieren-Closing Assist Motor,active ,2
ENG131232-MAS11624-Ausstattungen aktivieren-Motor 2: sensor system,active ,2

 

Link to comment
Share on other sites

Zdarec, tak co ta dálka na kufr? Nikdo nic???

 

Tady jsem našel v F5:
IDE00001-ENG248670-Výrobní režim-rozšiřitelné výškové reproduktory, neaktivováno, 3
ENG167428-ENG167510-nhtsa properties-nhtsa omezovací spínače pro android omezit délku zobrazené zprávy, aktivováno, 5
ENG167428-ENG167512-nhtsa properties-nhtsa omezovací spínače pro android auto bez zadávání textu, aktivováno, 5
ENG167428-ENG167513-nhtsa properties-nhtsa omezovací spínače pro android auto žádné přehrávání videa, aktivováno, 5
 

Zkusím, vypadá to hezky!!!

Repro, nevím co to je? Snad nějaký "surround"? (na starších modelech šel surround aktivovat, tady to nejde, zatím?)

Mělo by to ukázat celou zprávu?

Mělo by se dát hledat a zadávat text i při jízdě?

Mělo by jít přehrávat video?

 

Až bude chvíle tak vyzkouším.

 

(blbý je, že je málo času, když už je tak to chce prvně dát auto na nabíječku a hlídat psa aby nekósal do šňůry a nejhorší je, že se mi vždycky po chvíli začne chtít hrozně chcát!)

Edited by keras
Link to comment
Share on other sites

 Nevíte někdo prosím jak by se dala prodloužit doba zapnutého acc po automatickém zastavení? Zřejmě se tomu říká asistent jízdy v koloně. 

Někde se píše, že by to mělo jít až na nějakých 10 nebo 12sec.

Link to comment
Share on other sites

@keras prosim ta, ten nocny rezim display sa neda nakodovat, aby si zapamatal posledny zvoleny rezim?

osobne by som chcel, ze ak nastavim ciernu obrazovku bez hodiniek, aby to zostalo i po opatovnom starte. alebo ak by sa dalo aspon skratku spravit do listy hore pre vypnutie hodin v nocnom rezime

Link to comment
Share on other sites

@keras ano, display na radiu. da sa vypnut a to dvoma sposobmi. 

1. ze ostanu na displayi hodiny a po 10s sa automaticky nahodia po kazdej manipulacii. toto sa da dat na rychlu listu

2. daju sa vypnut aj tie hodiny, display je po 10s uplne cierny, ale tu treba ist do menu a odkliknut aby nezobrazovalo hodiny na displayi.

 

Ja by som chcel, bud to aby si pamatalo poslednu volbu tych hodin. Lebo potom cez rychlu listu by som vedel vzdy zatmavit display, alebo nastavenie hodin dat na rychlu volbu.

 

A toto ci by sa nejak nedalo nastavit cez diagnostiku. 

Link to comment
Share on other sites

Hm to mě napadlo no. 

Zkusím Ti projet jednotky 17,09,5F, zda by tam něco takového nebylo. 

Ale dopředu Ti říkám, že jsem skeptický ☹️

Jedině jas displeje na minimum. 

Edited by keras
Link to comment
Share on other sites

V 17ce jsem našel ENG119833 Display Save CP. Já mám "ano"

Nevím zda by to s tímto mohlo souviset. 

Zkus se podívat co tam máš za parametr. Ale je to přístr. deska... 

 

v jiných jednotkách jsem nenašel nic. 

Link to comment
Share on other sites

Jo a co už mám delší dobu. 

 

Pokud se Vám rozchází čas tak v jednotce 17

IDE03372 - Zdroj synchronizace denního času bylo "interní hodiny" 

Přendal jsem na GPS a hodiny teď sedí... 😉

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

@keras nemam diagnostiku, teda daku svokor kupil na superba, ale skor by som to dal spravit tu niekomu, len by som potreboval vediet, ci to ide. mam zoznam, ze co by som chcel a dostal som kontakt na byvaleho zamestnanca skody, ktory vraj je v tomto dobry. tak radsej jemu, ako sa zaucat na tom.

 

a tebe to ostane teda aj po starte nastavene?

Link to comment
Share on other sites

Švagr musí mit hexv2 s arm!!!

Nooo, spořič displeje by mě vůbec v autě nenapadlo použít. 

Takže zrovna tohle jsem psal blbě, nevím zda si to pamatuje. Asi ne, asi se to chová stejně jak u Tebe. 

Hele csabac, zapomeň na to. Tohle je tak výjimečnej požadavek, že se s tím nikdo zabývat nebude. Podle mě teda😉

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Content

  • By TOMUS
   Ahoj.
    
   Chtel bych se zeptat co mohu nakodovat na fabie 4?
   Nechci priplacet za veci ktere mohu sam nakodovat 🙂
    
   Dekuji za rady.
    
   Tomus
  • By PetrEsh
   Ahojte všem,
    
   uvažuji o koupě scaly, nejspíše v 1.0 TSI s 6 kvaltem, v pátek pojedu zkušební jízdu. Všiml jsem si ale, že všechny testy a recenze jsou s 1.0 TSI 85kw, ale nyní jsou skladové vozy nebo aji předváděcí s 81Kw variantou. Nevíte jaký je v nich rozdíl ? Jestli ta 81Kw je ještě troška přistřižená emisníma normama a lepší se kouknout spíš o trochu ojetá 85 ?

   Díky za odpověď.
    
   PK
  • By dayveethe
   Michelin Energy Saver 205/55 R16 GreenX letní ojeté
   k tomu Nikdy nepoužité plechové disky 6x16 5x100 ET 35 originál Škoda
  • By spof
   Nabízím dodávku a montáž tažných zařízení nejen na vozy Škoda. Nabízím i konzultaci při výběr vhodného tažného zařízení a elektroinstalace po telefonu.
   Svým zákazníkům nabízím i telefonickou podporu při montáži tažného zařízení svépomocí a to i o víkendech.
   Disponuji kódovačkou Westfalia pro správné offline nastavení řídících jednotek vozu pro jízdu s přívěsem. Dále plnou oficiální a vždy aktuální verzí programu VCDS.
   Zde mohu nabídnou dokódování některých funkcí a nastavení.
   Také na mě můžete směřovat všechny dotazy týkající se tažných zařízení formou soukromých zpráv.
   Pneuservis provozuji jako doplňkovou službu zákazníkům. 
   Dále po dohodě provádím výměny olejů, filtrů, menší opravy podvozku, brzd, výfuku a podobně - v podstatě rychloservis.
   Vše v Havlíčkově Brodě.
   Kontaktní telefon: Luboš Vácha 604 529 753
   www.tazny.cz
  • By Michael11
   Dobrý den, jelikož jsem to nikde na fórech nenašel, tak to sem přidám. Co vše se dá na S2 před fl. upravit přes Caristu.
   Rovnou bych se rád zeptal zdali, když u kolonky Electronic differenciál lock (if equipped) dám enabled, aktivuji tím XDS?
   Děkuji

×
×
 • Create New...